This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Интерна ревизија

Интерна ревизија

За многу организации, оутсорсирање на дел или пак целосната функција на интерната ревизија е најефективниот начин да се постигнат високи перформанси на интерната ревизија.

БДО има капацитет да Ви понуди експерти во сите специјалистички области за целосна интерна ревизорска функција. Тимот на БДО може да биде структуриран така да Ви понуди специјалистичко знаење и искуство, особено во однос на:

  • Ревизорско планирање базирано на ризик
  • Финансиска ревизија
  • Ревизија на усогласеност
  • Оперативна ревизија
  • Ревизија на успешност
  • Истраги

Нашите услуги имаат за цел да ги подржат Одборите за Ревизија и Ризик и раководниот кадар во:

  • Воспоставување на интерната ревизорска функција
  • Независна евалуација на интерната ревизорска функција
  • Совртување на Одборите за Ревизија и Ризик.