This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Ревизија и ангажмани за уверување

Ревизија и услуги на уверување

 

БДО Македонија нуди многу повеќе од листа на услуги. БДО Македонија е тим на професионалци кои работат заедно со своите клиенти со високо ниво на посветеност барајќи одговори на сите комплексни прашања.

Нашиот тим работи со Вас со цел бројките во Вашите извештаи да добијат кредибилитет и доверливост и да бидаат општо прифатени.

Во БДО Македонија, сме посветени на извршување на сеопфатна, независна, ефикасна и ефективна ревизија на финансиски извештаи. Исто така нудиме услуги на уверување кои имаат цел да помогнат во исполнување на комплексните законски и бизнис потреби на нашите клиенти според кои тие функционираат.

Ние ги нудиме следниве услуги на уверување:

  • Ревизија
  • Конверзија согласно МСФИ
  • Интерна ревизија
  • Risk Advisory

 

explore other bdo services