This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Управување со ризикот

Управување со ризикот

Правилното управување со ризикот веќе не е само идентификување и ублажување на ризикот. Туку, денешната организација мора да даде максимален напор и да имплементира проактивни структури кои не само што го детектираат ризикот, туку и ги подобруваат стратешките и операциони основи на нивниот бизнис.

Праксата за менаџмент на ризикот на БДО е да се работи проактивно со клиентите за да се менаџира ризикот преку креирање на добри интерни контроли. Нашите професионалци имаат длабоко разбирање на индустриските проблеми, и овозможуваат насочување на слични државни и приватни компании – од „start-up“ до средни и големи субјекти. Исто така, им помагаме на клиентите да дизајнираат и имплементираат глобални усогласувачки програми и да управуваат со резултатите преку интерна ревизија.