This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Ревизија на информациските системи

Ревизија на информациските системи

 

Најсигурните организации се оние кои ја познаваат нивната најслаба алка.

Информациска безбедност

Бидете сигурни дека ќе овозможите соодветно управување и безбедност на клучните информации и технологии на Вашиот бизнис што ќе ги заштити од внатрешни или надворешни закани. Нашите услуги го овозможуваат ова.

Ние пружаме прилагодени решенија базирани на нашата експертиза од областа на информатичката безбедност. Нашата понуда вклучува консултантски услуги за ISO 27000 стандарди; Акти за заштита на лични податоци; тестови за упад; Советување за менаџери за информатичка безбедност; Планови за свестност; Форензичко работење со компјутер; BIA (Анализа на Бизнис Влијание); BCP (План за Бизнис Континуитет); и DRP (План за Поврат од Катастрофа); ИТ анализа на ризик

Професионалците на БДО им пружаат на нашите клиенти низа на услуги во врска со ИТ инфраструктура, безбедост и ревизорски услуги да го ограничи ризикот, да ги минимизира сајбер заканите, да ги исполни сложените државни регулативи и помага на компанијата да работи поефикасно. Ние ги почитуваме односот со клиентите и со задоволство им помагаме да работат поефикасно и да ги пребродат најголемите предизвици без разлика дали се очекувани или ненадејни

Нашите професионалци ги користат глоблните ресусри и искуство обидувајќи се да им служаат на клиентите од различни индустрии. Додека нашиот пристап е скроен според потрбите на клиентите, нашите услуги се одликуваат со лично инволвирање на партнерот од самиот почеток до самиот крај на проектот.

Системскиот софтвер и апликативните ревизии согласно меѓународните стандарди и рамка (на пр.COBIT, GTAG).

Анализа на податоци употребувајќи напредни алатки.

Ревизија на клучни подрачја во врска со системска безбедност, сегрегација на должности и двојна апликативна котрола; логови за ревизија; пристап за ИТ персоналот до бизнис активностите и апликативните безбедносни политики; датабази и опративни системи.

Ревизии на дата центри и услуги за оутсорцинг.