This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Консултантски услуги

Консултантски услуги

Сакате да бидете подобри!
БДО Македонија со професионалното знаење, разбирањето на локалните услови и искуството од меѓународна компанија, ќе Ви понуди најкомпетентен совет за постигнување на Вашите високи цели.

Потребен Ви е совет!
Нашите советници можат да ви помогнат во планирање, подготовка и развој на вашиот бизнис, идентификувајќи ги значајните прашања во однос на стратегијата, технологијата и промените во управувањето. Работиме во блиска соработка со Вас, за да ги подобриме вашите бизнис перформанси, растечка вредност за сопствениците и креирање конкурентна, одржлива предност на Вашата компанија. Со нашиот индивидуален пристап базиран на соработка ние нудиме не само совет за бизнис успех од аспект на индустријата, полето на Вашето работење, туку целосен увид. Квалитеот на услугите за нас е на прво место и претставува клуч до успехот во градење цврсти и долгорочни односи со клиентот.

Зошто БДО Македонија консалтинг?

БДО Македонија обезбедува стратешки насоки од високо ниво за клиентите кога влогот и надзорот се најголеми.

Со длабоко искуство во индустријата и ресурсите на една од најголемите светски сметководствени и консултантски мрежи, нашите професионалци обезбедуваат широк спектар на судски услуги, истражувања, реструктуирање, вреднување и советодавни услуги за ризик.

Преглед

Како што светот во кој бизнисот функционира станува се по предизвикувачки со промените во регулативите, промената на даночнната околина и политичката нестабилност, Вашиот бизнис има потреба од консултант кој има улога на агент за промена, помагајќи за максимизација на вредноста на акционерите, исполнување на ликвидносните цели, забрзување на стратегискиот раст и зголемување на вредноста на капиталот.

БДО Македонија е специјалист за проценки, спојувања и превземања и советодавни услуги, со професионалци кои ја разбираат целосната комплексност на потребите на нашите клиенти, капиталните структури и стратегии. Со длабоко искуство низ многу индустрии, им понудуваме на компаниите целосен опсег на услуги за проценка, трансакциска поддршка, услуги за спојувања и превземања преку нашиот квалитетен персонал и проактивен пристап.

Благодарение на нашата глобална мрежа, ние сме во можност да понудиме сеопфатно решение за локалните и меѓународните трансакциски потреби.

explore other bdo services