This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Индиректно оданочување

Индиректно оданочување

  • Усогласеност до Законот за данок на додадена вредност, вклучувајќи изготвување на даночни пријави и останати извештаи и пресметки кои се бараат со Законот за данок на додадена вредност.
  • Континуирана даночна консултантска поддршка во врка со различни даночни прашања