This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Директно оданочување

Директно оданочување

Данок на добивка

  • Пресметка на достасаниот данок на добивка и доставување на оваа информација до Клиентите на месечна/ годишна основа
  • Подготовка на Даночен биланс согласно Законот за данок на добивка

Персонален данок на доход

  • Усогласеност со Закон за персоналниот данок на доход, пресметка на персоналниот данок на доход и доставување на таа информација до Клиентите
  • Подготовка на ПДДГИ во согласност со Законот за персонален данок на доход
  • Континуирана даночна консултантска поддршка во врска со различни даночни прашања