This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Пресметка и обработка на плати

Пресметка и обработка на плати

Компаниите многу често имаат потешкотии при креирање на служба за подготовка на плати за нивните домашни операции или низ повеќе земји.

Тимот за плати на БДО работи со повеќе компании кои имаат бизниси лоцирани во Македонија и се гриижи за репортирањето кон сите заинтересирани страни, како и за усогласеноста со законските регулативи.

Ние работиме комплементарно со Вашите тимови за финанси и човечки ресурси за да Ви ги овозможиме следниве услуги:

  • Обработка на податоци за евиденција на работно време
  • Пресметка на плати и поврзани даноци и придонеси
  • Подготовка на платни листи и потврди за плата
  • Администрирање на боледувања
  • Склучување и откажување на договори за вработување пред агенцијата за вработување, пензискиот фонд, здравствениот фонд и управата за јавни приходи