This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Поддршка на бизнис и аутсорсинг услуги

Поддршка на бизнис и аутсорсинг услуги

Стратегијата не секој бизнис или организација - вклучувајќи ја и Вашата - зависи од бројки и резултати. Со други зборови без доверлив инпут и оутпут од Вашиот финансиски и сметководствен оддел е просто невозможно да се донесуваат одлуки или да се одговори на промените низ кои поминува Вашата компанија. Ако Вашата цел е „со полна пареа“ да поминете низ промените, Вашиот финансиски тим треба да биде способен да држи чекор со промените како тие настануваат. Со оваа логика неможете, да не се согласите. 

Во Вашата ситуација би можеле да бидете и задоволни со точноста и доверливоста на анализите и бројките кои Ви се достапни, но дали не мислите дека може подобро и побрзо? Брзината е секако важна ако треба да донесете  итни одлуки. Дали на Вашиот тим му треба привремено или постојано повеќе луѓе или стручен совет за да гарантира или дури и го подобри континуитетот на вашите операции? Или дали поголема флексибилност е она што Ви треба?

Услугите за подршка на бизнисот кој Ви ги нудиме се:

  • Компаниски секретарски услуги
  • Подготовка и испраќање на фактури
  • Стручен совет на сите финансиски и сметководствени работи