• Звонко Кочовски
Звонко

Звонко Кочовски

Партнер

Скопје

+389 2 3117 888

vCard

Г-динот Звонко Кочовски има 20 години искуство во областа на ревизијата и консалтингот. Тој е овластен ревизор, сертифициран вештак и овластен проценител.

Почнувајќи од 1997 работи на сметководствени, даночни и други консултантски услуги и ревизија. Тој е одговорен за повеќе ревизии на финансиски извештаи на клиентите и е одговорен за ревизорските операции во фирмата.