This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Звонко Кочовски
Звонко Кочовски, Партнер

Звонко Кочовски

Партнер

Скопје

+389 2 3117 888

vCard

Г-динот Звонко Кочовски има 20 години искуство во областа на ревизијата и консалтингот. Тој е овластен ревизор, сертифициран вештак и овластен проценител.

Почнувајќи од 1997 работи на сметководствени, даночни и други консултантски услуги и ревизија. Тој е одговорен за повеќе ревизии на финансиски извештаи на клиентите и е одговорен за ревизорските операции во фирмата.