This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Елена Петровска - Лазаревски
Елена Петровска - Лазаревски, Партнер

Елена Петровска - Лазаревски

Партнер

Скопје

+389 2 3117 888

vCard

Г-ѓа Елена Петровска-Лазаревски, партнер во БДО ДОО Скопје е дипломиран економист со повеќе од 15 години работно искуство во ревизорските услуги. Од 2002 година активно е вклучена во ревизорски ангажмани на повеќе од 100 клиенти од различни видови на индустрии и неколку проекти за М&А и Due Diligence. Таа е специјализирана за ревизии на проекти на УСАИД и Светска банка, како и ревизии на финансиски институции: осигурителни компании, штедилници, осигурително-брокерски куќи, инвестициски фондови итн.

Таа исто така беше активно вклучена во неколку проекти за обука предводени од странски консултанти. Во исто време таа главно е задолжена за развој и усогласеност на внатрешната методологија, политики и процедури на БДО Македонија со барањата на БДО Интернационал.