• Скопје

БДО Македонија

БДО своите услуги ги овозможува на клиенти ширум Македонија. Нашите професионалци имаат знаење и искуство од работењето во различни индустрии и одлично го комбинираат стекнатото искуство од силното локално присуство и достапноста на ресурсите кои ги овозможува една од водечките глобални сметководствени мрежи. Ние сме сигурни дека ги имаме вистинските луѓе со вистинско искуство кои ќе ви овозможат видливи резултати и исклучителна услуга за сите наши клиенти.

Контакт:

Сметковоство: Адреса: 11ти Октомври бр. 86-1/1; Тел: +389 2 3117 318; Факс: +389 2 3117 319

Ревизија: Адреса: Јане Сандански бр. 109/а 3 кат; Тел: +389 2 3117 888; Факс: +389 2 3117 999

Скопје
11 Октомври бр. 86-1/1
1000  Скопје
+389 2 3117 318
+389 2 3117 319
get directions