This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Пријава

Пријава

 

Почитувани,

Ве молиме, Пријавата дадена во прилог да ја пополните и да ја испратите на следнава е-маил адреса: [email protected]

Пријава

 

Надоместот за КПУ обуките е утврден со Одлука на Владата на РМ од 16.02.2017 година и според истата за 1 час изнесува 250 денари плус ДДВ, односно за 1 ден од 8 признати часа КПУ, вкупниот надоместок во нето износ изнесува 2.000 денари, односно бруто износ од 2.360 денари. 

 

Податоци за уплата:

БДО ДОО Скопје

ЕДБ МК4030999357220,  Матичен број: 5264731

Жиро сметка: 530-0101002699-97

Депонент на Охридска Банка АД, Скопје