• Предавачи

Предавачи

За да се обезбеди висок квалитет на предавањата БДО обезбеди високо професионални и искусни предавачи од различни области. Имено, земајќи ја во предвид структурата на слушателите, кога станува збор за слушатели со големо искуство во својата област (сметководители и овластени сметководители), клучно за успехот на КПУ се високостручни предавачи.

Преглед на предавачи на КПУ организирано од страна на БДО

За преземање на целосната листа на предавачи кликнете на следниов линк: Листа на предавачи

Освен редовните предавачи, ќе бидат ангажирани и претставници од разни релевантни институции во земјата, како Централен Регистар, Управа за Јавни Приходи, Народна банка на РМ, Дирекција за заштита на лични податоци, Управа за Финансиско Разузнавање и други.