This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Јавен сектор

Јавен сектор

Предизвикувачките времиња бараат нова перспектива

БДО има специјализирано за разбирање на различните потреби на владините организации и организациите од јавниот сектор кои работат во средина каде што политичките, законодавните и буџетските барања можат да создадат предизвик за обезбедување на ефективни услуги.

БДО нуди нов пристап за работа со јавниот сектор. Ние донесуваме независен поглед кон нашата соработка со Владата со цел да обезбедиме практични, иновативни и прилагодени решенија за јавниот сектор. Нудејќи уникатна длабочина на способности и ресурси, БДО помага да се развијат приспособени стратегии и да се имплементираат практични решенија кои го искористуваат најголемиот дел од нивните ограничени ресурси.