This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Природни ресурси

Природни ресурси

Компаниите во оваа област секојдневно се соочуваат со предизвици и честопати им е тешко да ги надминат. Покрај услугите за ревизија и даночна усогласеност, ги советуваме компаниите и нивните инвеститори за многубројните комплексни прашања, вклучувајќи ги припојувањата и превземањата, стратегиите за управување со трошоците и управувањето со ризиците. Ние обезбедуваме:

  • Даночни совети на државно ниво.
  • Консултации за менаџмент и технологија
  • Вештачења
  • Бизнис анализи и вреднувања на средства опрема и компании
  • Ревизија на добавувачи
  • Анализи за намалување на ризици и превенција