This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Индустрија

Производство

Производство

Производство e се уште една од најголемите индустрии во развиените земји во светот. Во изминатите неколку години Македонија стана ветувачка земја за инвеститорите да влезат на овој пазар, особено со воспоставување на слободни зони. 

Природни ресурси

Природни ресурси

Компаниите во оваа област секојдневно се соочуваат со предизвици и честопати им е тешко да ги надминат. Покрај услугите за ревизија и даночна усогласеност, ги советуваме компаниите и нивните инвеститори за многубројните комплексни прашања, вклучувајќи ги припојувањата и превземањата, стратегиите за управување со трошоците и управувањето со ризиците.

Потрошувачка индустрија

Потрошувачка индустрија

БДО ги разбира факторите што го обликуваат светот на малопродажба. Преку ревизии, уверувања, даноци и консултантски услуги, БДО им служи на различни бизниси во потрошувачкиот бизнис, франшизите и индустриите за храна и пијалаци. Многу од потрошувачки бизниси ја истражуваат можноста да се прошират на меѓународно ниво, БДО ја користи својата огромна меѓународна мрежа за да им обезбеди на клиентите увид и ресурси потребни за да се движат низ сложените деловни области.

 

Финансиски услуги

Финансиски услуги

БДО Македонија има тим од искусни професионалци за финансиски услуги кои имаат широко познавање на уникатните карактеристики и регулативи за финансиската индустрија, што ни овозможува да извршуваме ревизорски, даночни и консултантски услуги за широк спектар на финансиски институции.

Јавен сектор

Јавен сектор

БДО има специјализирано за разбирање на различните потреби на владините организации и организациите од јавниот сектор кои работат во средина каде што политичките, законодавните и буџетските барања можат да создадат предизвик за обезбедување на ефективни услуги.

Непрофитен сектор

Непрофитен сектор

БДО ги разбира уникатните ревизорски, даночни и советодавни барања на непрофитниот сектор, кој произлегува од нашето долгогодишно искуство во секторот. Ние знаеме дека непрофитните организации се основани врз база на цврсти односи и врски. Вредноста која БДО ја споделува е препознатлива.