• Извештаи за транспарентност

Извештаи за транспарентност

 

Извештаите  за транспарентност се јасен показател за нашата посветеност и мотивација кон обезбедување на нашите клиенти со високо професионални и квалитетни ревизорски услуги во Македонија и во странство.

Во согласност со член 35 од законот за ревизија, БДО ДОО Скопје ги објавува следните извештаи за транспарентност:

Transparency-Report-for-2018.pdf

Transparency-Report-for-2017.pdf

Transparency-Report-for-2016.pdf

Transparency-Report-for-2015.pdf