This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Историја на БДО

Историја на БДО

БДО е глобална мрежа на сметководствени и консултантски компании, сите членки на БДО Internacional, кои обезбедуваат услуги за меѓународни клиенти. Секоја членка на БДО е независно правно лице во својата земја.

Приказната на БДО започнува во 1963 кога сметководствените компании од Велика Британија, Холандија, Германија, САД и Канада ја препознаа можноста да ги комбинираат и со тоа да ги прошират своите знаења и вештини. Како резултат на тоа,  Binder Seidman International Group функционираше како мрежа од фирми до 1973 година кога Binder Dijker Otte & Co беше прифатено како заедничко име.

Со цел да се обезбеди локалната сила да ја задржи својата распростанетост, беше воведена глобална структура, а акронимот БДО беше договорен и ставен пред секоја локална фирма-членка. Во исто време беше креирано и лого и корпоративен идентитет со цел да се промовира конзистентност низ целата мрежа.

Оттогаш, мрежата на БДО претрпе трансформација и прерасна во една од најголемите глобални ревизорски и консултантски мрежи, со повеќе од 1.400 канцеларии во 158 земји во светот. Во неа работат 68.000 луѓе кои промовираат вредности и цели на една глобална компанија. БДО е позната по врските со клиентите, пристапноста на партнерите, големото локално знаење во комбинација со глобален изглед и етички и практични пристап на вработените и партнерите и совети за клиентите.