• Објавени извештаите за транспарентност за 2016

Објавени извештаите за транспарентност за 2016

07 април 2017

БДО МАКЕДОНИЈА  ги објави извештате за транспарентност за 2016 година

Извештај за транспарентност