• Ивана Богдановска
Ивана

Ивана Богдановска

Менаџер

Скопје

+389 2 3177 318

vCard

Г-ѓицата Ивана Богдановска е дипломиран економист ангажиран за вршење на разни сметководствени и даночни консултантски ангажмани со 10 годишно искуство.

Таа е овластен сметководител и стекната ACCA квалификација.