• Игри на среќа

Игри на среќа

БДО во улога на ревизор, даночен советник или консултант има земено улога во повеќе бизниси за обложување и игри на среќа.

Покрај редовните ревизорски, сметководствени и даночни работи, имаме долгогодишно искуство за советување и асистирање на овие клиенти со:

• Анализа на бизнис и стратешко планирање

• Меѓународно даночно планирање и структурирање

• Длабинска анализа и поддршка на ИПО

• Корпорациски аквизиции и отуѓувања

• Проценки

• Правила за финансиско однесување и усогласеност

• Инсталација на извештаи за управување, контрола и функции на внатрешна ревизија

• ИТ контрола, проценки на окружувањето и совети за подобрување на системите

• Ревизија на усогласеност со законската регулатива.