• Нашата визија, мисија и вредности

Нашата визија, мисија и вредности

НАШАТА ВИЗИЈА

Да станеме партнер на изборот. Во нашата компанија сите ние делиме една огромна визија: да создадеме одржлив развој со тоа што ќе се позиционираме како лидери во нашата индустрија. Нашиот раст доаѓа од два главни извори: знаење и квалитетни луѓе.

 

НАШАТА МИСИЈА

Создавање доверба на финансискиот пазар, позиционирање на лидерска позиција во Македонија и да го направиме нашето име добро познато кај целата бизнис заедница.

 

НАШИТЕ ВРЕДНОСТИ

Нашите вредности се основа за развој на нашиот бизнис.

Интегритет и објективност: Ние сме чесни професионалци и им служиме на нашите клиенти врз основа на вредности и принципи.

Квалитет и можност: Имаме одлични стандарди за да ја одржиме контролата на работата и да ја спроведуваме со максимален квалитет.

Професионализам:  Ние сме експерти за она што го правиме, но пред сè, ја сакаме нашата професија.

Тимска работа: Ние можеме да работиме со другите, да ги разбереме разликите и да бараме заеднички цели.

Посветеност: Ние се идентификуваме со нашите вредности и постапуваме така што тие се рефлектираат во сè што правиме.

Соработка со клиентите: Се фокусираме на откривање на потребите на нашите клиенти и обезбедување на алатки за нивно задоволување.